Co robimy w Q?
Październik 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
« Wrz Lis »
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Budować można tylko razem

Autorka: Maria Bobowska

Budowanie Lokalnego Systemu Wsparcia wymaga zaangażowania wielu rąk do pracy, dlatego na Pradze i Targówku już pięć projektów realizowanych jest przez konsorcja organizacji pozarządowych wraz z innymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi.

Lokalny System Wsparcia

Wydawałoby się, że w Warszawie jest wystarczająca ilość środków materialnych i działań podejmowanych z myślą, aby większości mieszkańców żyło dostatecznie dobrze. Niestety, poprzez wieloletnie zaniedbania i nieskuteczną politykę socjalną, dzielnice takie jak Praga Północ, Praga Południe oraz Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy są obszarami, w których nadal występują zjawiska hamujące poprawny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.

W celu podniesienia jakości życia mieszkańców Urząd Miasta st. Warszawy uruchomił programy rewitalizacyjne. Polegają one głównie na ukierunkowaniu środków finansowych na ożywienie społeczne i gospodarcze wybranych dzielnic.

Ponadto, w 2010 roku powstał Program Rodzina, który scalił główne kierunki działania miejskiej polityki społecznej wobec rodziny. Wytycza on standardy pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacją (http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/program-rodzina ). Służy on, podobnie jak programy rewitalizacyjne, podniesieniu jakości życia mieszkańców Warszawy.

„W Programie Rodzina element Lokalnego Systemu Wsparcia był opisany, nie był natomiast w pełni realizowany.” - mówi Tomasz Pactwa w wywiadzie z 5 czerwca 2013 roku dla serwisu ngo.pl. I dodaje „Okazało się, że w niektórych dzielnicach skuteczniejsze od pojedynczych projektów są działania współpracujących osób wywodzących się z różnych instytucji i organizacji”.

Lokalny System Wsparcia (LSW) jest całościową ofertą działań mających na celu wyrównanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji określonych grup społecznych z dzielnic objętych procesem rewitalizacji, w tym przypadku Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.

Głównym założeniem tych projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat oraz budowanie LSW, czyli zacieśnianie współpracy między różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w tej części Warszawy.

Konsorcjum – zrzeszenie

Projekty realizowane przez konsorcja, czyli zrzeszenia od kilku do kilkunastu organizacji pozarządowych wraz z instytucji publicznymi, opierają się na ich ścisłej współpracy. Jak wygląda to w praktyce?

Obecnie na Pradze i Targówku istnieje pięć projektów prowadzonych przez konsorcja: „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” (projekt BAZA), „TuPragaWaw.PL”, „My Targówek”, „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”, „Partnerstwo dla dzieci. Praga Południe”.

Większość organizacji tworzących konsorcja na Pradze i Targówku działała już na wybranych obszarach rewitalizacyjnych, jednak każda z nich, nawet jeżeli realizowała projekty wspólne, robiła to na stosunkowo małą skalę.

Nie dzieliła się również wiedzą o wychowankach. Przepływ informacji między różnymi partnerami tj. organizacja pozarządowa, szkoła, Ośrodek Pomocy Społecznej czy kuratorium sprzyja integrowaniu działań mających wspierać daną jednostkę.

Aby oddziaływanie na środowisko objęte programem rewitalizacji było bardziej efektywne, organizacje zdecydowały się na wymianę nie tylko informacji, ale i doświadczenia. M.in. w projekcie BAZA Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS przeszkoliło pracowników placówek wsparcia dziennego z metodologii pracy miniprojektowej, w której specjalizuje się ta organizacja.

Dzięki temu w 11 placówkach wsparcia dziennego odbyły się miniprojekty dzieci. Zrobiły one m.in. StreetArt w ramach którego odbiły swoje szablony na klatce schodowej kamienicy przy ul. Grajewskiej, lepienie pierogów i urządzenie poczęstunku dla sąsiadów czy pokaz zumby.

Zmiana w środowisku, czyli co mówi praktyka

Pierwsze praskie konsorcjum – projekt BAZA – obecnie jest na półmetku swojej pracy. To dobry moment, żeby sprawdzić, czy w wyniku podjętych działań nastąpiła rzeczywista zmiana w środowisku lokalnym?

1. Projekty działają. Wydawać się to może banalnym stwierdzeniem, ale współpraca dziewięciu, czy nawet pięciu organizacji nie jest prosta. Zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie było na to realnej szansy.

- Byliśmy pierwsi, nie wiedzieliśmy, jak mamy działać, nikt wcześniej tego nie robił. - komentuje Olga Wieczorek-Trzeciak, kierowniczka projektu BAZA. - Początkowo współpraca układała się różnie, organizacje bardzo różniły się kulturą pracy, dynamiką działań i stosowaną dokumentacją. Przez pierwsze miesiące docieraliśmy się. Ujednoliciliśmy dokumentację, wprowadziliśmy zasady współpracy, określiliśmy najważniejsze priorytety. To umożliwiło nam sprawne funkcjonowanie.

2. Kula Śnieżna. Zakładaliśmy, że odbiorców naszych działań będzie 200. - mówi Krzysztof Komornik z projektu LSW na Targówku Mieszkaniowym. Obecnie jest ich 400. To o połowę więcej niż się spodziewaliśmy.

Podobny efekt widzimy w projekcie BAZA, gdzie początkowo zakładano udział 680 odbiorców, a tymczasem w pierwszym okresie sprawozdawczym było ich już 660.

Okazuje się, że dzieci chętnych do udziału w zaproponowanych im działaniach jest znacznie więcej niż przewidywano. Nowe dzieci, które przyszły do placówek, przyprowadziły swoje koleżanki i kolegów, a ci – kolejnych i kolejnych. Efekt przerósł oczekiwania organizatorów.

3. Rozmowa czyni cuda. Spotkania interdyscyplinarne w projekcie BAZA są okazją do rozmowy w gronie specjalistów z różnych dziedzin i do wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych i spraw indywidualnych osób. Zaczęli pojawiać się na nich kuratorzy i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Nauczyciele omawiają problemy swoich wychowanków wraz z przedstawicielami placówek wsparcia dziennego i pedagogami ulicy. Mimo że działania te są czasochłonne, widzimy ich dużą wartość. Przede wszystkim umożliwiają udzielenie kompleksowego wsparcia dla dzieci, które tego potrzebują oraz zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniów i uczennic, nie objętych do tej pory żadnym wsparciem.

4. Wartość dodana projektów. - Razem można więcej - zgadzają się pracownicy projektów. Dodatkowe zajęcia boksu czy możliwość podarowania dzieciom i młodzieży butów, to tylko niektóre z nieprzewidzianych efektów współpracy w projekcie BAZA. Dzięki współdziałaniu wielu organizacji, sytuacją na Pradze zainteresowała się m.in. Fundacja Miejsce Kreatywne, która postanowiła nakręcić filmy o projektach w celu promowania dobrych praktyk współpracy III sektora z instytucjami publicznymi. Działając w imieniu konsorcjum, organizacje mają dużo silniejszy głos, większą siłę przebicia i coraz łatwiej współpracuje się im z innymi podmiotami. Dzięki konsorcjum, znikła obawa urzędników, że pomagając jednej organizacji, w pewien sposób ją faworyzują.

5. Efekt domina. Dzięki ścisłej współpracy ze szkołami został zrealizowany kolejny pomysł na wspólny projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom i Gimnazjum numer 32. „Klub Ambitnego Gimnazjalisty”, który Stowarzyszenie zaczęło już realizować, jest przedłużeniem wsparcia dla uczniów tej szkoły.

Ponadto, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA planuje stworzenie na kanwie BAZY dodatkowego projektu dramowego dla uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32. Szkoła otworzyła się na organizacje, które dzięki temu lepiej poznały jej potrzeby i mogły na nie odpowiedzieć.

6. Sytuacja Wygrany - Wygrany. Organizacje pozarządowe pracują projektowo. Oznacza to, że częstokroć stają do tych samych konkursów i rywalizują o dotacje pozwalające im realizować swoje misje. Projekt konsorcjów to przełamanie tej tendencji. Pokazuje, że możliwa jest współpraca dająca skuteczniejsze oddziaływanie, a nie jedynie rywalizowanie ze sobą.

Monitoring i ewaluacja

Ważnym elementem budowania LSW jest monitoring i ewaluacja projektów. Oceny i frekwencja dzieci są wskaźnikiem tego, czy wspieranie dziecka w rozwoju przekłada się na wyniki w nauce. Jest to nowatorskie i bardzo wymagające podejście. Tym bardziej, że dane zbierane są już z semestru poprzedzającego działania projektowe. Służy to sprawdzeniu, czy działania podjęte w projekcie mają sens i przynoszą zakładane efekty.

Przy ewaluacji pracy Konsorcjum BAZA uwidocznił się już wzrost ocen dzieci uczestniczących w korepetycjach indywidualnych. Podwyższyły one swoje wyniki ze wspieranego przedmiotu prawie o cały stopień w górę. Już niebawem raport częściowy tego konsorcjum będzie dostępny m.in. na stronie www.praskieforum.org.pl

Aby efektywniej monitorować rezultaty pracy konsorcjum, powstała baza monitorująca. To program pozwalający organizacjom skutecznie komunikować się między sobą i na bieżąco określać, jakie dziecko potrzebuje wsparcia oraz jak wyglądają jego postępy w nauce.

Plany na przyszłość

Stołeczny ratusz opracował wspólnie z organizacjami pozarządowymi mapę kumulacji problemów społecznych. Ma to na celu określenie obszarów, które wymagają systemowego wsparcia. Do końca maja 2014 organizacje mogą składać oferty projektów budujących Lokalne Systemy Wsparcia na lewobrzeżnej Warszawie.

Projekty konsorcjów na Pradze i Targówku

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” to pierwszy projekt realizowany przez konsorcjum (www.praskieform.org.pl/projekt-BAZA ). Realizuje go dziewięć organizacji pozarządowych: Kościół Armii Zbawienia w RP, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie KARAN, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko i Mazowiecki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Projekt BAZA prowadzony jest na Pradze Północ. Jego założeniem jest wzmacnianie roli szkoły w budowaniu LSW. W inicjatywie uczestniczą trzy szkoły: Szkoła Podstawowa numer 73, Gimnazjum numer 31 i numer 32.

Oznacza to, że działania zaproponowane dzieciom i młodzieży są związane ze szkołą. To w szkołach odbywają się warsztaty wspierające uczenie się i profilaktyczne, terapia pedagogiczna i logopedyczna, Szkolne Dni Kulturalne, korepetycje. Ponadto, dzieci zachęcane są do podejmowania kolejnych aktywności m.in. realizacji swoich miniprojektów, uczestniczenia w zajęciach sportowych czy korzystania ze wsparcia w nauce na terenie placówek wsparcia dziennego.

Komplementarnym projektem pod względem założenia i obszaru działania jest „TuPragaWaw.PL” (www.tupraga.waw.pl ). Koncentruje się wokół szkół na Starej Pradze tj. Szkole Podstawowej numer 127 i Gimnazjum numer 30. W skład konsorcjum wchodzą: Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie Q Zmianom, Mazowiecki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Klub Alternatywny Caritas.

Projekty „My Targówek” (www.mytragowek.pl ) i „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym” (http://www.infotargowek.org/ ), jak wskazuje ich nazwa, realizowane są w północno-zachodniej części Warszawy. Projekt „My Targówek” skierowany jest do Szkoły Podstawowej numer 58. Ważnym elementem tego konsorcjum jest obecność w szkole asystentów kulturowych. Ich praca polega na wspieraniu dzieci migranckich, aby mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej oraz zaadaptować się do nowej rzeczywistości kulturowej.

„My Targówek” tworzą: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Fundacja na Miejscu, Stowarzyszenie Dzieci Targówka, Fundacja Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego,

Realizatorzy projektu „LSW Targówek Mieszkaniowy” to Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja „Cały Świat w Twojej dłoni”, Fundacja „Alter Forma”, Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Projekt „Partnerstwo dla dzieci. Praga Południe” wpisuje się w szeroki projekt Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, który ma na celu zapobieganie wychowywaniu się dzieci na ulicy.

Jest on realizowany w koalicji Fundacji „Wspólna Droga” z czterema innymi: Fundacją Osiem Życzeń, Klubem Sportowym Drukarz, oddziałem Praga Południe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszeniem „Wspólne Podwórko”.


Artykuł został opublikowany przez NGO.pl 

powrót
 
Floating Facebook Widget