„Ja – Młody Obywatel” to program edukacji obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas IV i VII uczestniczą w warsztatach psychoedukacyjnych rozwijających postawy obywatelskie, zaangażowanie na rzecz otoczenia, umiejętności społeczne i kreatywność. Zajęcia te uczą współdziałania, współpracy w grupie, organizacji i planowania działań, a także pomagają zintegrować klasę poprzez działanie na rzecz wspólnego celu. Po warsztatach chętni uczniowie realizują swoje miniprojekty obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu wychowawcy i trenera Stowarzyszenia Q Zmianom.

CELE PROJEKTU:
Rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania uczestników w podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, na terenie miasta Warszawa, czyli:
• zwiększenie wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat społeczeństwa obywatelskiego, postaw obywatelskich, praw i obowiązków obywatela,
• zwiększenie aktywności i zaangażowania młodych ludzi oraz nauczycieli w życie wspólnot szkolnych i lokalnych,
• rozwój kompetencji społecznych u dzieci uczestniczących w projekcie: wzmocnienie prawidłowych relacji, rozwój umiejętności współpracy, akceptacji, empatii, kreatywności oraz integracja grupy rówieśniczej,
• rozwój decyzyjności, poczucia sprawczości i współodpowiedzialności u młodych ludzi przy włączeniu się w sprawy społeczności szkolnych i lokalnych,
• zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i inicjatyw lokalnych,
• zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu.

Zapraszamy klasy IV i VII z warszawskich szkół podstawowych wraz z wychowawcą lub innym zaprzyjaźnionym nauczycielem.

W PROGRAMIE:
– 3 warsztaty 4-godzinne dla każdej klasy
– warsztaty z wykorzystania prezentacji medialnej online do promowania swoich działań (dla grup projektowych)
– realizacja miniprojektu dla chętnych (6-8 spotkań pozalekcyjnych w drugim semestrze)
– spotkanie wstępne i szkolenie dla nauczycieli pt. „Praca metodą projektu”

Tematyka warsztatów: realizacja projektów, wiedza obywatelska, kreatywność, akcje społeczne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna odsłona projektu będzie się odbywała w trybie stacjonarnym, online lub hybrydowym, a nasze działania będziemy realizować zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa i dopasowując je do bieżących wytycznych oraz możliwości szkół.

Jeśli chcesz zgłosić swoją klasę wypełnij formularz, który znajduje się TUTAJ

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Koordynatorka projektu:
Danuta Morawska
d.morawska@qzmianom.org

Zobacz efekty uczestników projektu

Raport ewaluacyjny 2021/2022