Jesteśmy organizacją od 2004 roku wspierającą dzieci, młodzież i dorosłych w uwalnianiu ich wewnętrznego potencjału. Wierzymy, że każdy z nas otoczony troską i wsparciem może zmienić siebie. Nasz zespół tworzą specjaliści – psycholodzy, pedagodzy i edukatorzy oraz terapeuci i psychoterapeuci.

JAK WSPIERAMY:

Konsultacje indywidualne
  1. Wypełnienie online formularza kontaktowego oraz subskrypcji newsletter’a na stronie internetowej Stowarzyszenia Q Zmianom oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu online do Stowarzyszenia Q Zmianom. Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenia Q Zmianom w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji dotyczących statutowej działalności. Dane te nie będą przekazywane/udostępniane osobom trzecim.
  2. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie Stowarzyszeniu Q Zmianom adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 2 pkt 2) ww. ustawy
  3. Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016r. każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Stowarzyszenie Q Zmianom oraz ich poprawiania/aktualizacji.
  4. Dane osobowe mogą zostać usunięte ze zbioru Stowarzyszenia Q Zmianom na żądanie skierowane na adres mailowy: biuro@qzmianom.org, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.