Dzięki współpracy z Biurem Edukacji m. st. Warszawa oraz fundacji Bloomberga rozwijamy działalność Stowarzyszenia Q Zmianom o prowadzeniepomocy psychologicznej dla placówek edukacyjnych. Misją Projektu “Mobilny Psycholog z językiem ukraińskim” jest udzielanie wsparcia ukraińskim dzieciom i młodzieży podczas ich pobytu w Polsce. Nasze działania nastawione są na pośredni lub bezpośredni kontakt z dziećmi poprzez prowadzenie obserwacji, zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Ściśle współpracujemy z dyrekcją placówek edukacyjnych, rozmawiamy z wychowawcami, rodzicami oraz konsultujemy się z lokalnymi pedagogami i psychologami. Dzięki dobrej współpracy mamy możliwość pomocy w zasymilowaniu się w nowym środowisku czy wypracowaniu mechanizmów radzenia sobie z traumą i trudnościami szkolnymi. Wykwalifikowany zespół ukraińskich psychologów udziela porad już w ponad trzydziestu placówkach!

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszenia swoich potrzeb, poniżej znajduje się link do formularza.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek: 9:00-13:00

Sekretariat Projektu Mobilny Psycholog
Hanna Grozik
Tymoteusz Burzyński
Tel. 732 754 042