Projekt „Mobilny Psycholog z językiem ukraińskim” jest odpowiedzią na problemy psychologiczne i traumy, których doświadczają dzieci i młodzież uchodźcza pochodząca z Ukrainy a ze względu na wojnę przebywająca aktualnie w Warszawie.
Przeżycia wojenne, rozłąka z najbliższymi, opuszczenie własnego domu to stresory, które wpływają na dobrostan psychiczny a w długim okresie trwania często przyczyniają się do pogorszenia zdrowia psychicznego. Na zewnątrz objawia się to m.in. agresją słowną i fizyczną zarówno w stosunku do rówieśników jak i osób dorosłych, wycofaniem z relacji, problemami w koncentracji a co za tym idzie uczeniem się, płaczliwością i drażliwością, samookaleczaniem się,myślami i próbami samobójczymi.
Rodzice i opiekunowie często nie są w stanie doprowadzić dziecka do specjalistycznej placówki. Dzieci mogą skorzystać ze wsparcia głównie na terenie szkół i przedszkoli do których uczęszczają a pracująca tam kadra specjalistów nie posługuje się biegle językiem ukraińskim -ta bariera językowa utrudnia lub czasem uniemożliwia skorzystanie z pomocy.
Dlatego we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawa, korzystając ze wsparcia finansowego Fundacji Bloomberga, powołaliśmy zespół Mobilnych Psychologów, który dojeżdża bezpośrednio do placówki, w której uczy się dane dziecko i tam na miejscu udziela wsparcia, włączając w to wsparcie specjalistów ze szkoły czy przedszkola oraz rodziców – tak aby oddziaływanie było trwałe.
Zapraszamy do kontaktu i zgłoszenia swoich potrzeb, poniżej znajduje się link do formularza.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu:

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszenia swoich potrzeb, poniżej znajduje się link do formularza.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 10:00 -14:00

Sekretariat Projektu Mobilny Psycholog
Julia Szota
Tel. 732 754 042