NOWA BAZA AKCJI ZINTEGROWANEJ ANIMACJI

CO I DLA KOGO ROBIMY?

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

NOWA BAZA łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych.

NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy swoistą BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.

NOWA BAZA to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

NOWA BAZA – KIM JESTEŚMY?

Projekt NOWA BAZA zakłada udział praktycznie wszystkich organizacji aktywnie działających na terenie objętym wsparciem.

Projekt Nowa BAZA stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia)
Stowarzyszenie Dla Rodzin
Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS)
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom)
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)

SZKOŁY PARTNERSKIE:

 • Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

 • Dom Kultury TU Praga
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
 • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy
 • Oratorium im. św. Jana Bosko
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Teatr BAJ
 • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
 • Fundacja Twoja Pasja
 • Fundacja Legii
 • Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”
 • Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Konsorcjum Wsparcie w Starcie
 • Konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom
 • Konsorcjum Pozytywna Integracja Społeczna

Kontakt w sprawie projektu:

Emilia Grabowska
e-mail: e.grabowska@qzmianom.org

Tomasz Szczepański
e-mail: t.szczepanskinowabaza@gmail.com

Projekt współfinansowany jest ze środków
Miasta Stołecznego Warszawa.

Więcej informacji:

www.facebook.com/nowabaza