Stowarzyszenie Q Zmianom

HISTORIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od czerwca 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Można powiedzieć, że Stowarzyszenie jest już pełnoletnie! To oznacza, że lata pracy na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych pozwoliły nam zbudować zaufanie wśród odbiorców, jako organizacji aktywnie zaangażowanej w potrzeby lokalnej społeczności, na bieżąco wspierającej uczniów i uczennice warszawskich szkół i przedszkoli, a także regularnie podnoszącej kwalifikacje swoich współpracowników. Jesteśmy gronem specjalistów zorientowanych przede wszystkim na ludzi, co pozwoliło nam zbudować wiele partnerstw. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia z ostatniego roku

Do września 2022 roku nasza siedziba znajdowała się w praskiej kamienicy przy ul. Wileńskiej. Od niedawna znajdujemy się w nowej lokalizacji przy ul. Kawęczyńskiej 16 lok. 40/41/42. Lokal połączony z trzech, przestronny i domowy, sąsiaduje z zajezdnią tramwajową (przystanek: Zajezdnia Praga). Nie trudno do nas dotrzeć!

CEL I DZIAŁANIA

Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych, a także psychoterapii i konsultacji psychologicznych. Aktywnie włączamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów.

STATUT STOWARZYSZENIA

MISJA

Uważamy, że każdy z nas – mały i duży – otoczony wsparciem może poprawiać jakość swojego życia, poszerzać horyzonty, a także uczyć innych jak być szczęśliwym.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc innym w rozwijaniu skrzydeł poprzez profesjonalne świadczenie usług w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej.

ZESPÓŁ

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną w tym m.in psychologów, pedagogów, edukatorów i trenerów, terapeutów oraz wolontariuszy, którym bliska jest nasza misja. Poznaj nas!

Zespół

PARTNERZY