DZIECI i młodzież

1. Konsultacja psychologiczna

Indywidualne spotkanie z psychologiem

Więcej informacji na temat konsultacji psychologicznych znajdziesz TUTAJ

Czas trwania: 50 min

Cena: 160 zł

DOROŚLI

1. Sesje psychoterapeutyczne

W Stowarzyszeniu realizujemy niskopłatną terapię prowadzoną przez terapeutów w trakcie kursu psychoterapeutycznego w renomowanych szkołach terapii psychodynamicznej. Nasi terapeuci uczestniczą w superwizji prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji. Oferujemy od 6 do 20 sesji. Czas trwania terapii jest ustalany z terapeutą podczas pierwszych konsultacji. Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat do zapisu na terapię. Link do kwestionariusza znajduje się poniżej.

https://forms.gle/k5sy6Wc9Sc8hKU4N9

Czas trwania: 50 min

Cena: 60 zł/sesja

2. Terapia grupowa

Terapia grupowa jest formą wsparcia psychologicznego dla osób zmagających się z podobnymi trudnościami życiowymi. Terapię grupową poprzedza rekrutacja w wyznaczonych przez specjalistę terminach. Zapraszamy do zapisania się na listę osób oczekujących. Te osoby zostaną poinformowane o zbliżającej się rekrutacji do grup terapeutycznych.

Cena: 50zł/ spotkanie

Dowiedz się więcej o terapii grupowej >>TUTAJ<<

3. Coaching

Coaching jest krótkoterminową (do 12 spotkań) formą wsparcia psychologicznego nastawioną na rozwój, nabycie pożądanych umiejętności lub na osiągnięcie postawionego sobie celu.

Więcej o naszym coachingu przeczytasz TUTAJ.

Pierwsze spotkanie: 50 min

Cena: 160 zł

OŚWIATA – szkoły i przedszkola

1. trening uważności dla przedszkoli / klas I-iii

Pakiet 6 spotkań dla grupy obejmujący kompleksowo tematykę uważności i wspierający rozwój samoregulacji od najmłodszych lat. Zajęcia ubrane w bliską dzieciom narrację zachęcają i angażują w rozwój umiejętności niezbędnych do prawidłowego hamowania impulsów i kontroli emocji.

Obecnie prowadzimy zapisy klas na styczeń 2024.

2. Warsztaty psychoedukacyjne: „Franka w krainie emocji” dla przedszkoli

Warsztaty „Franka w krainie emocji” obejmuje cykl zajęć warsztatowych dla grup, w trakcie których dzieci wraz z prowadzącymi poszukują odpowiedzi na pytania:

–  Jak nazwać to, co czuje i przeżywam?

–  Jak konstruktywnie poradzić sobie z trudnymi emocjami i napięciem, by nie zrobić krzywdy sobie i innym wokół?

–  Jak rozmawiać z innymi, by zadbać o swoje granice, a jednocześnie usłyszeć i zrozumieć potrzeby drugiej osoby oraz wspólnie dojść do porozumienia?

–  Jak odnaleźć się w grupie, czy klasie, do której nagle dołączyły nowe osoby z innego państwa, mówiące w innym języku?

Zajęcia odbywają się w swobodnej atmosferze i są prowadzone metodami aktywnymi, którym towarzyszy angażująca dzieci narracja.

Warsztaty przyjmują formę zajęć profilaktycznych.

Obecnie prowadzimy zapisy klas na styczeń 2024

4. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Oferta dla Rad Pedagogicznych jest dopasowywana do każdej placówki indywidualnie na podstawie analizy potrzeb przedstawionej przez reprezentata/kę placówki.

Zakres tematyczny szkoleń:
– wsparcie uczniów i uczennic w zakresie samoregulacji zgodnie z metodą Self-Reg S. Shankera;
– „Komunikacja Bez Przemocy” M. Rosenberga w szkole;
– „Mali Geniusze” – jak wspierać proces uczenia się dzieci zgodnie z ich rozwojem poznawczym;

Wspólnie ustalamy zakres merytoryczny, czas trwania szkolenia oraz jego formę. Zachęcamy do skorzystania z FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

Obecnie prowadzimy zapisy grup na styczeń 2024. 

5. Szkolenia dla specjalistów

Mamy szeroką ofertę szkoleń dla specjalistów z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz kompetencji poznawczych. Pracujemy m.in. metodami Komunikacji Bez Przemocy M. Rosenberga, Pozytywnej Dyscypliny J. Nelsen i L. Lott, Self-Reg St. Shankera czy Mindfulness. Kształcimy specjalistów w zakresie psychologii poznawczej, efektywnego uczenia i dostosowywania praktyk edukacyjnych do potrzeb dzieci na różnych szczeblach edukacyjnych.

Obecnie prowadzimy zapisy na styczeń 2024.

6. Projekty dofinansowane dla oświaty

W celu przeciwdziałania nierównościom społecznym realizujemy projekty współfinansowane przez samorządy i instytucje zewnętrzne. Dzięki temu szkoły i przedszkola oraz uczestnicy korzystają z naszych działań bezpłatnie.

Oferujemy projekty skierowane do szeroko pojętego środowiska szkolnego tj. dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich tematyka obejmuje rozwój umiejętności społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych. Realizujemy szeroki i zróżnicowany wachlarz działań w ramach projektów, o których więcej można dowiedzieć się TUTAJ.