Jak wspieramy – Oferta

Oferta ta jest owocem ponad 15 lat pracy psychologicznej. Wspieramy rozwój i budowanie kompetencji społecznych. Leczymy zaburzenia oraz uczymy reagowania na zgłaszane problemy. Znajdziesz u nas zarówno wsparcie indywidualne, w postaci konsultacji psychologicznych, superwizji oraz psychoterapii, jak i formy pracy grupowej i wsparcia całego środowiska, w postaci grup wsparcia, terapii grupowej, treningów umiejętności i warsztatów kompetencji społecznych.

W filmie 7 uczuć Marka Kotarskiego wspomniano, że nasze dzieciństwo trwa około 5000 dni, a pamiętamy z niego tylko 400 godzin. Mimo to, przeżycia i emocje z dzieciństwa przekładają się na późniejsze życie. Dzieje się tak, ponieważ to wtedy właśnie najmocniej kształtuje się nasz mózg. Dlatego dzieci w wielu kulturach podlegają szczególnej ochronie. Dlatego w Stowarzyszeniu Q Zmianom mamy szeroką ofertę skierowaną do dzieci począwszy od okresu przedszkolnego po szkołę podstawową.

Nie jest łatwo opiekować się nastolatkiem. Jeszcze trudniej być tym nastolatkiem. Dorastanie to czas, w którym mózg ulega całkowitej reorganizacji. Coś co dotychczas działało, teraz nie działa. Wraz ze zmianami w ciele, młody człowiek doświadcza burzy emocjonalnej. Radość, której doświadcza już nigdy nie będzie tak soczysta, rozpacz, która mu towarzyszy, już nigdy nie będzie tak piękna. Jest to okres, w którym ludzie potrzebują mądrych przewodników ku dorosłości. Nasze działania koncentrują się na towarzyszeniu młodzieży w tej podróży i tworzeniu okazji do bezpiecznego poznawania siebie i świata.

Idealny rodzic nie istnieje i całe szczęście! Posiadamy ofertę dla rodziców mierzących się z kolejnymi skokami rozwojowymi swoich dzieci, poszukujących wsparcia dla dziecka w szkolnych problemach lub w walce z nałogami, chcących czerpać radość ze swojej roli oraz budować szczęśliwą rodzinę. W naszej ofercie są konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Szkoła to miejsce, w którym spotykają się ludzie z wielu środowisk. Chyba w żadnym innym miejscu nie ma takiego miksu kultur, podejść i potrzeb indywidualnych. Uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna. Na porządku dziennym są zmiany, papierologia, dodawane nowe wymagania. Nauczyciel często musi przedzierać się w gąszczu wymagań samodzielnie. To ogromne obciążenie. Od wielu lat wspieramy to środowisko poprzez: warsztaty dla klas, szkolenia i superwizje dla nauczycieli, treningi dla uczniów.

Grupa psychoterapeutów i stażystów prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych w ramach programu „Ktoś Cię słyszy…”.

Współpracujemy ze szkołami psychoterapii i treningu grupowego.