Polski na SPOKOJNIE 2.0 to projekt mający na celu wieloaspektowe wsparcie dzieci przybyłych z Ukrainy do Polski po 24.02.2022.

W ramach projektu Polski na SPOKOJNIE planuje się:

  • organizację kursu języka polskiego obejmującego zajęcia praktyczne skierowane do dzieci, w ramach którego powstaną narzędzia edukacyjne w postaci scenariusza do zajęć praktycznych; 
  • zajęcia wyrównujące poziom znajomości języka polskiego dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół;
  • szkolenie dla lektorów języka polskiego jako obcego (jpjo) wraz z komponentem regulacji emocjonalnej.

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Samodzielność od Kuchni

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych scenariuszy zajęć dla lektorów języka polskiego

Projekt realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Kontakt:
Danuta Morawska
d.morawska@qzmianom.org