Polski na SPOKOJNIE to projekt mający na celu wieloaspektowe wsparcie dzieci przybyłych z Ukrainy do Polski po 24.02.2022.

W ramach projektu Polski na SPOKOJNIE planuje się organizację kursu języka polskiego obejmującego zajęcia praktyczne skierowanego do dzieci i ich rodziców, w ramach których powstaną narzędzia edukacyjne w postaci scenariuszu do zajęć praktycznych, zajęcia wyrównujące poziom znajomości języka polskiego dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół oraz szkolenie dla lektorów języka polskiego jako obcego (jpjo) wraz z komponentem regulacji emocjonalnej.

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Samodzielność od Kuchni

Projekt jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Kontakt:
Emilia Grabowska
e.grabowska@qzmianom.org