Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach środków publicznych prowadzi szereg działań psychoedukacyjnych. Dzięki wsparciu grantodawców oraz darczyńców, co roku możemy udzielić nieodpłatnej pomocy kilkunastu klasom, uczniom, rodzicom i nauczycielom. To bardzo ważna część naszych działań, gdyż pomaga nam dotrzeć z nieodpłatnym wsparciem do osób, które na danym etapie swojego życia tego właśnie potrzebują.

SPRAWOZDANIA I RAPORTY

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA