“InQbator Q Działaniu” to trzecia edycja programu grantowego skierowanego do młodzieżowych grup projektowych z grup defaworyzowanych lub o niewielkim doświadczeniu projektowym.

Ma na celu praktyczne zapoznanie młodzieży z procesem projektowym, budowanie ich poczucia sprawczości, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i konsekwencji w działaniu. W ramach projektu dajemy możliwość młodym, aktywnym Warszawiankom i Warszawiakom, którzy chcą, ale jeszcze nie do końca potrafią współpracować, aby pod naszą opieką zrealizowali od początku do końca stworzone przez siebie projekty – społeczne, obywatelskie, artystyczne, sportowe, medialne i jakiekolwiek jeszcze przyjdą im do głowy.

Cały proces pracy z młodymi ludźmi dzielimy na dwa etapy:

  1. ETAP INKUBACJI

Proces przygotowawczy do napisania wniosku projektowego. To okazja do poznania potrzeb, szukania pomysłów i wyznaczenia celu. Wspólnie stworzymy wniosek, który zostanie poddany pod ocenę komisji przyznającej dotacje grantowe.

  1. REALIZACJĘ PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH.

W każdym z czterech naborów komisja konkursowa wybiera pomysły na działania, które zostaną realizowane w danym roku. To moment, w którym grupa projektowa ma możliwość zrealizowania swojego marzenia pod okiem mentora. Dla każdej z nich jest przeznaczony budżet na pokrycie kosztów do 3000zł.

Q Działaniu w liczbach:

Zgłoś się do etapu inQbacji i weź udział w programie grantowym Q Działaniu.

Wnioski o dofinansowanie Projektów młodzieżowych składa się drogą elektroniczną

wysyłając je na adres: qdzialaniu@qzmianom.org

WNIOSEK 

REGULAMIN

Rekrutacja odbywa się w czterech naborach:

I nabór – do 10.11.2022

II nabór – do 31.01.2023

III nabór – do 10.03.2023

IV nabór – do 10.05.2023

Koordynator projektu:

Szymon Gotowski

e-mail:
s.gotowski@qzmianom.org

telefon: 883 240 735