“InQbator Q Działaniu” to program grantowy skierowany do młodzieżowych grup projektowych ze środowisk defaworyzowanych lub o niewielkim doświadczeniu projektowym. 

Ma na celu praktyczne zapoznanie młodzieży z procesem projektowym, budowanie ich poczucia sprawczości, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i konsekwencji w działaniu. W ramach programu dajemy możliwość młodym, aktywnym Warszawiakom i Warszawiankom, którzy chcą DZIAŁAĆ, aby pod naszą opieką zrealizowali projekty, które od początku do końca będą ich samodzielną pracą – czy to społeczne, obywatelskie, artystyczne, sportowe, medialne czy jakiekolwiek jeszcze przyjdą im do głowy. Chcemy współpracować szczególnie z osobami, które jeszcze nie mają doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie w pracy projektowej. 

Cały proces pracy z młodymi ludźmi dzielimy na dwa etapy:

  1. ETAP INKUBACJI

Proces przygotowawczy do napisania wniosku projektowego. To okazja do poznania potrzeb, szukania pomysłów i wyznaczenia celu. Wspólnie stworzymy wniosek, który zostanie poddany pod ocenę komisji przyznającej dotacje grantowe.

  1. ETAP REALIZACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

W każdym z czterech naborów komisja konkursowa wybiera pomysły na działania, które zostaną realizowane w danym roku. To moment, w którym grupa projektowa ma możliwość zrealizowania swojego marzenia pod okiem mentora. Dla każdej z nich jest przeznaczony budżet na pokrycie kosztów, do 3500 zł.

Zgłoś się do etapu inkubacji i weź udział w programie grantowym Q Działaniu! 

Wnioski o dofinansowanie projektów młodzieżowych składa się drogą elektroniczną – wysyłając je na adres: qdzialaniu@qzmianom.org

WNIOSEK 

REGULAMIN

Rekrutacja odbywa się w czterech naborach:

I nabór – do 30.10.2023

II nabór – do 1.02.2024

III nabór – do 20.03.2024

IV nabór – do 20.05.2024

Koordynatorka projektu:

Danuta Morawska

e-mail: d.morawska@qzmianom.org

telefon: 784166887