SUPERBOHATEROWIE UWAŻNOŚCI

Umiejętność uczenia się jest jedną z podstawowych umiejętności, którą doskonalimy przez całe nasze życie. Jej fundamentami są uważność i koncentracja. Odpowiedni rozwój tych płaszczyzn, poszerzony o umiejętność samoregulacji i wyciszenia jest kluczem do efektywniejszej nauki.

Kolejne pokolenia mają przed sobą coraz więcej wyzwań i konieczności uczenia się nowych rzeczy. Bez zdolności do koncentracji, odporności psychicznej i analizy różnorodnych bodźców, odnalezienie się we współczesnym – przepełnionym ogromem informacji świecie – będzie zadaniem praktycznie niemożliwym.

Program projektu „SUPERBOHATEROWIE UWAŻNOŚCI” ma na celu wyposażyć dzieci klas I – III szkoły podstawowej w umiejętności pozwalające być w pełni obecnym w danej chwili. Podczas 6 spotkań uczestnicy i uczestniczki:

  • poznają metody koncentracji i uważności dostosowane do ich wieku i potrzeb;
  • uczą się samoregulacji;
  • uczą się lepiej radzić sobie ze stresem;
  • mają okazję się wyciszyć i odpocząć.

Z punktu widzenia wychowawczego, zaangażowanie osób dorosłych, które towarzyszą dzieciom w wieku wczesnoszkolnym jest ważne i potrzebne, dlatego projekt zakłada również wsparcie merytoryczne dla wychowawców klas i rodziców dzieci.

Formularz zgłoszenia do projektu:

>>PRZEJDŹ DO FORMULARZA<<