Zespół Q Zmianom

Stowarzyszenie Q Zmianom zrzesza specjalistów na co dzień pracujących z ludźmi w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji. Pracujemy w nurcie psychologii humanistycznej. Nasze działania opieramy na dorobku Abrahama Maslowa i Carla Rogersa. Wierzymy, że każdy człowiek jest niepowtarzalną istotą, wolną, mającą prawo się rozwijać. Kładziemy nacisk na samoświadomość człowieka, intencjonalność jego działań oraz odpowiedzialność. Swoją aktywnością wspieramy ludzi w naturalnym dążeniu do samorealizacji.

Olga Wieczorek-Trzeciak
Wiceprezeska, trenerka

Psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji I 439) oraz Stowarzyszenie STOP. Psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie kształcenia w nucie poznawczo-behawioralnym (Centrum CBT). Absolwentka kursu Mindfulness MBSR i Compassion. Specjalizuje się we wspieraniu w prawidłowym rozwoju psychospołecznym dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dobrze czuje się w tematach związanych z uczeniem się i pamięcią, radzeniem sobie ze stresem, samoregulacją, komunikacją oraz reagowaniem w sytuacji przemocy rówieśniczej. Prowadzi treningi rozwojowe, warsztaty, konsultacje indywidualne dla rodziców i superwizje dla nauczycieli. Współpracuje z Warszawskim Centrum Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych.

Autorka Przewodnika po mnemotechnikach, a także redaktorka publikacji „Nauczyciel w nowej roli”.

W Stowarzyszeniu pracuje od 2007 roku. W tym czasie pełniła role koordynatorki, trenerki i prezeski. Przewodnicząca KR WOT PTP.

Jej misją jest wspieranie wiedzą i umiejętnościami środowiska edukacyjnego i rodzinnego, a także tworzenie ludziom okazji do doświadczania wspierającej siły grupy.

Wolny czas poświęca swoim dzieciom, pomagając im w rozwoju i zachwycając się ich rozwojem. Poza tym, lubi podróżować, czytać książki i medytować.

Barbara Pietrzak
Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu od 2013 roku, koordynatorka projektów Stowarzyszenia finansowanych z EFS, POWER, ERASMUS+ oraz samorządowych.

Od 2017 roku pełni funkcję Skarbnika Zarządu, rozlicza i nadzoruje wszystkie działania organizacji, a także przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji projektów oraz działalności Q Zmianom. Dodatkowo nadzoruje dział związany z kadrami oraz księgowością Stowarzyszenia.

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Le Mirail we francuskiej Tuluzie, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie Integracji Europejskiej oraz pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych w perspektywie 2007-2013.

Ponadto ukończyła liczne kursy, związane z tematyką funduszy unijnych w szczególności POKL oraz POWER, a także finansów i zarządzania w NGO.

Prywatnie miłośniczka turystyki górskiej.

Marta Patej
Członkini Zarządu, psycholożka edukacji, trenerka

Ukończyła psychologię na dwóch specjalnościach: klinicznej i zarządzania w WSFiZ w Warszawie oraz psychologię edukacji na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2017 roku pracowała z ponad dwoma tysiącami odbiorców. Jej celem jest dzielenie się wiedzą i narzędziami, które pomogą innym świadomie decydować o sobie i swoim życiu, rozwijać się i tworzyć trwałe i dobre relacje z innymi ludźmi.

W swojej pracy wykorzystuje elementy Pozytywnej Dyscypliny, Komunikacji Bez Przemocy i metody Self-Reg. Ponadto jest certyfikowaną terapeutką funkcji poznawczych, dzięki czemu może rozwijać potencjał skutecznego i sprawczego uczenia się i podejmowania decyzji z osobami, które pragną rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Prywatnie fanka języków bałkańskich, miłośniczka literatury non-fiction i reportaży o Europie Środkowo-Wschodniej, najlepiej odpoczywa w drodze.

Anna Mystkowska
Członkini Zarządu, psycholożka, trenerka

W Stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją projektu „Oswoić Konflikt! „, w ramach którego również jako trenerka czuwa nad rozwojem emocjonalnym oraz nauką komunikacji bez przemocy wśród dzieci z warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych. Wspiera także nauczycieli i rodziców poprzez prowadzenie warsztatów i konsultacji. Przez dzieci nazywana „Panią od uczuć” :) Dąży do tego, by być również Panią od potrzeb i samoregulacji.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także dwuletni kurs trenerski w ramach projektu „Inkubator PSI” oraz kurs z mediacji pojednawczych (I i II stopnia). Brała udział w szkoleniach z obszarów komunikacji, samoregulacji, dialogu motywującego, mindfulness, dramy stosowanej.

Na co dzień uwielbia poznawać ludzi, dzielić się z nimi swoją radością, oglądać zachody słońca, tańczyć.

Daria Szota
Sekretarz Zarządu, psycholożka, trenerka

W Stowarzyszeniu Q Zmianom zaangażowana jest obecnie w dwa projekty: „Nowa Baza” oraz „Oswoić konflikt!”. W ramach nich zajmuje się zarówno koordynacją działań, jak i prowadzeniem warsztatów i konsultacji.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kurs trenerski oraz kurs mediacji pojednawczych w rodzinie I i II stopnia, a także szkolenia z zakresu komunikacji, dialogu motywującego, Self-Reg, mindfulness oraz dramy stosowanej.

Szczególnie bliska jest jej tematyka Porozumienia bez Przemocy oraz samoregulacji. Wiedzą z tego zakresu dzieli się z uczniami i uczennicami szkół podstawowych oraz z ich wychowawcami i rodzicami w trakcie warsztatów i spotkań indywidualnych.

Jej misją tworzenie dla uczestników zajęć przestrzeni do doświadczania, refleksji, wymiany z innymi, w której będą mogli inspirować się do zmian.

W wolnych chwilach wędruje po górach, rozwija muzyczne pasje i zgłębia tajniki szycia.

Danusia Morawska
Trenerka

W Stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją projektu „Ja – Młody Obywatel”, w ramach którego pracuje również jako trenerka. Udowadnia dzieciom z klas IV-VII, że mają moc sprawczą i razem mogą osiągnąć bardzo wiele.

Ukończyła nauczanie j. angielskiego i edukację artystyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 8 lat instruktorka Skautów Europy, gdzie pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

W wolnym czasie wyjeżdża na wędrówki z plecakiem, śpiewa i gra na ukulele. Uwielbia spędzać czas z ludźmi np. grając w planszówki. Fanka starych domów, mebli z duszą oraz idei DIY i zero waste.

Mateusz Chmielewski
Psycholog, trener, coach

Ukończył z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości.

W Q Zmianom rozpowszechnia wiedzę o regulacji emocji oraz profilaktyce zdrowia psychicznego prowadząc warsztaty w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych. Prowadzi również coaching dla młodzieży licealnej i dorosłych. Jego specjalnością jest: budowanie pozytywnej relacji z samym sobą, praca z blokadami twórczymi, praca z tremą, medytacja.
W swoim warsztacie psychologa czerpie wiele z teorii i badań nt. psychologii pozytywnej oraz wielogłosowości ludzkiej osobowości.

Oprócz psychologii oddaje się szeroko pojętej twórczości: jest pianistą, wokalistą, artystą plastykiem, grafikiem i sporadycznie twórcą krótkometrażowych filmów animowanych.

Szymon Gotowski
Edukator, Trener

Szymon Gotowski – Pan Szymon, trener i edukator, od kilku lat zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem warsztatów twórczych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. We współpracy z warszawskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury zajmuje się kulturą, sztuką i rzemiosłem. Prowadzi pracownię na warszawskiej Pradze Północ, działa lokalnie, koordynuje projekty społeczne i twórcze. W swojej pracy wykorzystuje naturalne materiały, a także czerpie z dawnych, rzemieślniczych technik tworzenia i przerabiania. Zwolennik prac manualnych i aktywnego rozwoju dziecka poprzez doświadczanie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury w zakresie animacji i edukacji kulturalnej. Twórca autorskiej metody prowadzenia edukacji artystycznej: Czuizmu – intuicyjnego podejścia do poznawania i odbierania dziedzin sztuki.

Ze Stowarzyszeniem Q Zmianom związany od 2017 roku. Zajmuje się koordynowaniem programu grantowego dla młodzieży „inQubator – Q Działaniu” rozwijając sprawczość i przedsiębiorczość młodego pokolenia Warszawiaków. Jest współtwórcą programu i trenerem w projekcie „Ja – młody Obywatel”.

Jakub Panek
Psychoterapeuta, trener

psycholog, trener, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. W Q Zmianom koordynuje staż psychoterapeutyczny.
Odbywa kurs psychoterapeutyczny w Laboratorium Psychoedukacji. Szkoli młodzież, dorosłych, samorządy, NGOsy oraz pary.

Zoriana Tiumentseva
Psycholożka, pedagożka, trenerka TUS

Prowadzi konsultacje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła psychologię i pedagogikę na Prykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka oraz czteroletnie kolegium w zakresie pedagogiki Czortkowska Humanitarno-Pedagogiczna Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ołeksandra Barwińskiego.

Odbyła również półroczne zaawansowane szkolenie z tzw. “Child Psychology” w Women’s Compass School. Szkoliła się z seksuologii dzieci i młodzieży w Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE w Pracownia CBT Piotr Kucharzak . Szkoliła się w Studiu Psychologicznym Joanny Węglarz i otrzymała certyfikat trenera TUS I i II stopnia. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Q Zmianom m.in. przy projekcie “Mobilny Psycholog” dla ukraińskojęzycznych uczniów i uczennic z warszawskich placówek edukacyjnych oraz w innych projektach.

Jest świadoma potrzeby wsparcia rodzicielskiego, bo uważa, że : “zintegrowana rodzina pomaga budować wrażliwość i empatię wśród ludzi”. Jest dumna, że może służyć wsparciem emocjonalnym, budując jednocześnie relację pełną zaufania. Jej mocną stroną jest umiejętność słuchania oraz identyfikowania potrzeb emocjonalnych, jak i naturalna empatia. W wolnych chwilach przygotowuje naturalne słodycze według własnych przepisów bez cukru, bez konserwantów i bez barwników. Interesuje się produktami naturalnymi. Dużo czyta i uwielbia towarzystwo innych ludzi.

Aleksandra Wolska
Psycholożka, trenerka

Absolwentka psychologii społecznej na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W Stowarzyszeniu zajmuje się współpracą międzynarodową i koordynuje projekty Erasmus+

W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie holistyczny podejście do rozwoju, a w pracy z grupami najchętniej korzysta z metod edukacji pozaformalnej, czyli nauki przez doświadczenie.

Poza psychologią miłośniczka dobrych książek, jogi i górskich wycieczek.

PSYCHOTERAPEUCI

Nasz zespół tworzą psychoterapeuci i stażyści w trakcie kursu psychoterapeutycznego z renomowanych szkół psychoterapii psychodynamicznych.