Zoriana Tiumentseva
Pedagog, Psycholog dziecięca, Trener

Prowadzi konsultacje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła psychologię i pedagogikę na Prykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka oraz czteroletnie kolegium w zakresie pedagogiki Czortkowska Humanitarno-Pedagogiczna Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ołeksandra Barwińskiego.

Odbyła również półroczne zaawansowane szkolenie z tzw. “Child Psychology” w Women’s Compass School. Szkoliła się z seksuologii dzieci i młodzieży w Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE w Pracownia CBT Piotr Kucharzak . Szkoliła się w Studiu Psychologicznym Joanny Węglarz i otrzymała certyfikat trenera TUS I i II stopnia. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Q Zmianom m.in. przy projekcie “Mobilny Psycholog” dla ukraińskojęzycznych uczniów i uczennic z warszawskich placówek edukacyjnych oraz w innych projektach.

Jest świadoma potrzeby wsparcia rodzicielskiego, bo uważa, że : “zintegrowana rodzina pomaga budować wrażliwość i empatię wśród ludzi”. Jest dumna, że może służyć wsparciem emocjonalnym, budując jednocześnie relację pełną zaufania. Jej mocną stroną jest umiejętność słuchania oraz identyfikowania potrzeb emocjonalnych, jak i naturalna empatia. W wolnych chwilach przygotowuje naturalne słodycze według własnych przepisów bez cukru, bez konserwantów i bez barwników. Interesuje się produktami naturalnymi. Dużo czyta i uwielbia towarzystwo innych ludzi.

Iryna Lukecha
Psycholog, psychoterapeuta, trener

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna katedry psychologii ogólnej i klinicznej Prykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka; autorka programów rozwoju
osobistego i gier transformacyjnych; instruktor psychospołecznego wsparcia ludności w czasie kryzysu i wojny; rehabilitacja i praca z traumą, praca z żałobą. Posiada 20 lat doświadczenia w psychologii, nauczaniu i prywatnej praktyce.

Zajmuje się psychoterapią integracyjną, medycyną ciała i umysłu, interwencją relacyjną opartą na zaufaniu, Jest również założycielką Centrum Gier Transformacyjnych i Modelowania Przyszłości „LIRA” oraz Międzynarodowego Centrum Psychologii i Psychoterapii „LIRA” w Warszawie.

Od 2014 roku jest koordynatorem międzynarodowych projektów pracy z uchodźcami z Duńskiego Czerwonego Krzyża i Szwedzkiego Związku Obrony Cywilnej.

Wiktoria Kożuszko
Psycholog dziecięcy, Nauczyciel społeczny

Specjalizuje się w psychologii zorientowanej na wartości. Pracuje z dziećmi i rodzicami w zakresie adaptacji, integracji i rozwoju osobistego. W swojej pracy aktywnie wykorzystuje metody arteterapii. Ukończyła również kurs „Psychologia Traumy” w Israel Trauma Coalition i otrzymałam certyfikat. W Stowarzyszeniu pracuje w projekcie „Mobilny Psycholog w języku ukraińskim”.

W wolnym czasie lubi gotować według starych przepisów. Dużo czyta. Uwielbia taniec towarzyski, maluje oraz gra na pianinie.

Olena Masyk
Psycholog

Jest psychologiem z ponad 8-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami w wieku od 14 do 60+ lat. W pracy terapeutycznej wykorzystuje znajomość nowoczesnych metod terapeutycznych takich jak EMDR, ACT, TF-CBT, metodę ekspozycji prolongowanej. Posiada zdolność nawiązywania dobrej, opartej na zaufaniu relacji z pacjentem budowanej cierpliwością i empatią. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z żołnierzami i ich rodzinami posiada ogromną wiedzę na temat pracy z traumą, zaburzeniami lękowymi oraz przeciwdziałaniu przemocy psychicznej.

Hanna Valko
Psycholog, pedagog specjalny, pedagog, trener

W Stowarzyszeniu wspólpracuje w projekcie „Mobilny psycholog w języku ukraińskim”. Posiada łącznie 16 lat doświadczenia w pracy w sferze społecznej, w tym 6 lat praktyki zawodowej z rodzinami dzieci niepełnosprawnych w zajęciach grupowych i indywidualnych. Jako psycholog prowadzi spotkania grupowe i indywidualne nakierowane na korekcję psychologiczno-pedagogiczną zachowań i socjalizację dzieci niepełnosprawnych. Organizuje również szkolenia dotyczące facylitacji zbiorowej.

Od początku wojny, od marca 2022 roku, pracuje społecznie w polskiej szkole jako konsultant, nauczyciel i psycholog praktyczny, a także pomoc nauczyciela. Pomaga też rodzinom dotkniętym skutkami wojny, dzieciom z zespołem pourazowym oraz dzieciom z trudnościami w integracji społecznej. Jest też trenerem psychologii i integracji ukraińskiej młodzieży z polskim społeczeństwem z fundacji PCPM przy współpracy UNICEF. Na stałe, w ramach wolontariatu, prowadzi poradnictwo dla kobiet i mężczyzn z terenów okupowanych. Interesuję się kulturą, rysunkiem, jogą i latynoamerykańskim tańcem.

Iryna Korotyńska
Psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na specjalizacji psychologia szkolna. W Warszawie rozszerzyła swoje kompetencje na studiach podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz licznych szkoleniach i warsztatach.

W Stowarzyszeniu bierze udział w realizacji projektu „Mobilny psycholog”.

Uważa, że najcenniejsze co możemy dać dzieciom, to czas i poczucie, że są dla kogoś ważni. W ciągu ośmiu lat doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku od roku do lat 12 zawsze stawia sobie cel – usłyszeć dziecko! Zwłaszcza dziecko przytłoczone ciężarem różnorodnych ograniczeń i trudności. Bardzo ważnym elementem w pracy z dzieckiem jest dla niej kontakt i współpraca z rodzicami.

Ceni aktywny wypoczynek i czas spędzony z rodziną. Jest miłośniczką haftu krzyżykowego.

Wiaczesław Konotopchyk
Psycholog, psycholog kryzysowy, terapeuta traumy

Od 2016 roku pracuje z dziećmi i dorosłymi jako psychoterapeuta. Posiada doświadczenie w terapii wewnętrznej przez przeprowadzenie ponad 1000 godzin indywidualnej i grupowej terapii gestalt. Interesuje się tematem zachowań człowieka w społeczeństwie.

W wolnym czasie czytam książki i spotykam się z przyjaciółmi.

W pracy zajmuje się:

– wsparciem kryzysowym

– radzeniem sobie z urazami wojennymi (brak wiary, zaburzenia snu, nadmierny niepokój itp.)

– z poczuciem wstydu i winy

– psychokorekcją i psychoterapią osobowości

– radzeniem sobie z nadużyciami i innymi nadużyciami emocjonalnymi

– pracą z zespołami post-covid (lęk, zaburzenia snu itp.)

– zaburzeniami lękowymi: fobie i ataki paniki
– zespołem stresu pourazowego

– trudnościami w komunikacji

– relacją dziecko-rodzic

Yuliia Bazylivska
Psycholog

W Stowarzyszeniu współpracuje w projekcie „Mobilny psycholog w języku ukraińskim”

Pracuje z dziećmi i rodzicami. Specjalizuje się w pracy z traumą, konfliktami społecznymi, problemami behawioralnymi.

W wolnych chwilach lubi pisać psychoterapeutyczne bajki, śpiewać, grać na gitarze i czytać.

Mariana Usenko
Psycholog, Trener

W Stowarzyszeniu współpracuje w projekcie „Mobilny psycholog w języku ukraińskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń dotyczących m.in.:
-Metody Psychoterapii Pozytywnej,
-wsparcia psychologicznego wojskowych oraz uchodźców
-dzieci poszkodowanych w konfliktach zbrojnych

-dzieci zmagających się z traumatycznymi przeżyciami