Planet of Self-Care

Stowarzyszenie Q Zmianom jest beneficjentem programu Erasmus+. Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z Estonii, Włoch, Rumunii i Hiszpanii realizujemy projekt wymiany młodzieżowej pt. Planet of Self-Care. Projekt skierowany jest do młodych dorosłych z krajów partnerskich.

Wymiana młodzieżowa odbędzie się od 26.10 do 2.11.2022 w Ośrodku Górskim Kordon w Sopotni Wielkiej prowadzonym przez Centrum Wspierania Rodzin.

Podczas 8 dni wymiany uczestnicy za pomocą metod edukacji pozaformalnej, czyli warsztatów, dyskusji, pracy indywidualnej i w grupach, będą zgłębiać temat zdrowia psychicznego i dobrej kondycji mentalnej. Program prowadzony jest w języku angielskim.

Nie zabraknie również edukacji międzykulturowej; planowane są prezentacje kulturowe dla każdego Państwa, uczestniczącego w wymianie.

Organizacje partnerskie biorące udział w projekcie:

Włochy: AVE – EXPERIMENTAL HUB FOR SOCIAL ARTS

Hiszpania: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ISLA CREACTIVA

Estonia: MTÜ METAMORFOOS

Rumunia: FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Szczegóły projektu dostępne są w dokumencie pdf:

INFOPACK

Koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia Q Zmianom:

Aleksandra Wolska
o.wolska@qzmianom.org

____

W dniach 26.10-2.11.2022 w Sopotni Wielkiej w woj. śląskim odbyła się organizowana przez nasze Stowarzyszenie wymiana młodzieżowa „Planet of Self-Care”. Na trwającą 8 dni wymianę współfinansowaną z programu Erasmus+ zaprosiliśmy 30 osób od 18 do 30 roku życia z 5 europejskich państw: Polski, Włoch, Estonii, Rumunii i Hiszpanii.

Tematem wymiany było zdrowie psychiczne i rozwój umiejętności psychologicznych.

Uczestnicy przy wsparciu facylitatora – Arseniyego Turliuka, poznawali techniki mindfulness, przyglądali się własnej codzienności i nawykom pod kątem dbania o potrzeby fizyczne i emocjonalne. Kwestie poruszone na warsztatach dotyczyły również tego, jak radzić sobie ze stresem, jak kształtować dobre nawyki czy jak uciszyć głos wewnętrznego krytyka. Wymiana odbyła się w otoczeniu beskidzkich gór i lasów, w formule edukacji pozaformalnej.

Ponadto nasza grupa miała okazję podziwiać uroki Polski podczas wycieczki na górski szlak oraz poznawała tradycje i kulturę krajów europejskich podczas wieczorków międzykulturowych, podczas których uczestnicy prezentowali swoje państwa i tradycyjne przysmaki, które przywieźli ze sobą do Polski.

Chociaż wymiana już się zakończyła, to nasz projekt nadal trwa! Uczestnicy przeżyli ciekawą międzynarodową przygodę, poznali nowe przydatne techniki i narzędzia psychologiczne, którymi teraz mają szansę podzielić się z innymi. Zadaniem każdej z grup narodowej jest przeprowadzenie warsztatu, spotkania lub mini-seminarium, na którym mają szansę podzielić się wrażeniami i doświadczeniami ze swoimi lokalnymi społecznościami. Tym sposobem jeszcze więcej osób może dowiedzieć się, dlaczego warto i jak dbać o swoje zdrowie psychiczne oraz usłyszeć o programie Erasmus+ oraz oferowanych przez niego wymianach młodzieżowych.

A czym właściwie są wymiany młodzieżowe z programu Erasmus+?

Projekty wymiany polegają na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Ogólnym celem programu jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.

Więcej informacji o wymianach młodzieżowych znajdziesz na tej stronie.

Tymczasem my zapraszam do przejrzenia galerii zdjęć z naszej qzmianowej wymiany!

Projekt finansowany ze środków UE i programu Erasmus+

Partnerzy projektu:

Hiszpania: Isla CreActiva

Rumunia: FITT Timisoara

Włochy: AVE – Experimental Hub for Social Arts

Estonia: MTÜ Metamorfoos

GALERIA: